Michał Krzysztof Feiler

Student I roku informatyki, adept programowania funkcyjnego.
Próbował robić programowanie funkcyjne zanim o nim usłyszał.

Posts